12. Hadis hocasının hadislerini okuması, talebenin de bizzat ondan işiterek almasını ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semâ

B) İcâzet

C) İ’lâm

D) Kıraat

E) Vasıyyet 

 

Cevap: A