11. Muhadramûn ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Câhiliye ve İslâm dönemine yetişmişlerdir.

B) Hz. Peygamber’in vefatından sonra müslüman olmuşlardır.

C) Hz. Peygamber’i görmemişlerdir.

D) Rivâyet açısından Tâbiûn tabakasından sayılırlar.

E) Üveys el-Karanî meşhurlarındandır.

 

Cevap: B