13. Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenim metotlarının hepsine delalet eden rivayet lafzıdır?

A) Ketebe ileyye

B) Evsâ ileyye

C) Haddesenî

D) An

E) Habberenî

 

Cevap: D

You have no rights to post comments