14. Rivayet döneminde hadislerin öğrenilip rivayet edilmesi için uygun görülmeyen ve çok az kullanılan metotlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) İ’lâm-Vasıyyet-Vicâde

B) İ’lâm-İcâzet-Semâ

C) Kıraat-Mükâtebe-Vasıyyet

D) Semâ-Mükâtebe-Kıraat

E) Vicâde-Münâvele-İ’lâm 

 

Cevap: A