15. Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?

A) Sadece bir kişinin rivayet ettiği hadis

B) Ravi sayısı üç-dört kişi de olsa mütevatir hadis derecesine ulaşmayan hadis

C) Tek bir konu içeren hadis

D) Tek senedi bulunan hadis

E) Sadece bir defa söylenmiş olan hadis 

 

Cevap: B