16. Merdûd hadislerin zaîf kısmı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Senedinden bir ravi düşmüş olan hadistir.

B) Ravilerinden birinin zabt niteliği eksik olan hadistir.

C) Ravilerinden birinin adalet niteliği eksik olan hadistir.

D) Ravilerinden birinin zabt niteliği bulunmayan hadistir.

E) Hz. Peygamber’e ait olma ihtimali bulunmayan hadistir.

 

Cevap: E