17. Bir hadisi maklûb olarak rivayet eden kimse aşağıdakilerden hangisiyle cerh edilebilir?

A) Sadece zabt yönünden

B) Sadece adâlet yönünden

C) Duruma göre zabt veya adâlet yönünden yahut her iki yönden

D) Hem zabt hem adâlet yönünden

E) Yaş ve hadis bilgisi yönünden

 

Cevap: C