1.

I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

 

Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A) Kalp

B) Akciğerler

C) Pankreas

D) Böbrekler

 

Cevap: B

4. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A) Aşırı hareketlilik

B) Bilincin açık olması

C) Kalp atımının olmaması

D) Hızlı ve yüzeysel solunum

 

Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

A) Koruma

B) Bildirme

C) Kurtarma

D) Tedavi etme

 

Cevap: A

5. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması

B) Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

C) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi

D) Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi

 

Cevap: D