1. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak

B) Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak

C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak

D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

 

Cevap: C

2. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.

B) Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.

C) Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.

D) Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

 

Cevap: D

4. uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.

B) Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.

C) Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.

D) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

 

Cevap: D

3. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A) Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi

B) Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması

C) Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması

D) Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

 

Cevap: B

5. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A) Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.

B) Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.

C) Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

D) Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

 

Cevap: A