1. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

A) Bildirme 

B) Koruma

C) Kurtarma 

D) Tedavi etme

 

Cevap: A

2. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

A) 10 - 18 

B) 12 - 20

C) 14 - 22 

D) 16 – 24

 

Cevap: B

4. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A) şok

B) oturuş

C) yarı yüzükoyun-yan

D) baş geri-çene yukarı

 

Cevap: D

3. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) Yalnız III 

D) I, II ve III

 

Cevap: C

 

 

5. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması

B) Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi

C) Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi

D) Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

 

Cevap: B