1. Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elekt­rik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

A) Akü

B) Marş motoru

C) Silecek motoru

D) Otomatik klima

 

Cevap: A

2. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

A) Buji kıvılcımı ile

B) Elektrik motoru ile

C) Dışarıdan ısıtılarak

D) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile

 

Cevap: D

4. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A) Kabin

B) Gösterge paneli

C) Başlık

D) Sigorta tablası

 

Cevap: B

3. 

I- Frenler

II- Lastikler

III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yuka­rıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

 

Cevap: D

5. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik ba­kımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

A) Yağ filtresi

B) Polen filtresi

C) Yakıt filtresi

D) Ekran filtresi

 

Cevap: C