1. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

A) Volan

B) Kavrama

C) Vites kutusu

D) Diferansiyel

 

Cevap: D

2. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

 

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A) Emme zamanı

B) Sıkıştırma zamanı

C) Ateşleme (İş) zamanı

D) Egzoz zamanı

 

Cevap: A

4. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu

B) Araç kapılarından birinin açık kaldığını

C) Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini

D) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

 

Cevap: A

3. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Motor daha iyi yağlama yapar.

B) Motor daha yavaş döner.

C) Marş dişlisi zarar görür.

D) Motor daha hızlı döner.

 

Cevap: C

5.

 I. Aşınmayı azaltmak

II. Sürtünmeyi azaltmak

III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

 

Cevap: B