14. İslâm yazılarında ilk büyük ıslahatı yaparak dört çeşit yazıyı ortaya koyan hattat aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Ahvel el- Muharrir

B) İshak b. Hammad

 

C) Halil b. Ahmed

D) Kutbe el-Muharrir

E) Yahya b. Ya’mer 

 

Cevap: D