15. Aşağıdakilerden hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârları destekleyen ve onları himaye edenlerden biri değildir?

A) I. Bayezid   B) İskender Sultan   C) Şahruh   D) Uluğ Bey   E) Gıyaseddin Baysungur

 

Cevap: A