8. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’da ilk yatılı eğitim-öğretim kurumu sayılır?

A) Mescid-i Haram

B) Mescid-i Nebevî

C) Dârul Erkâm

D) Suffe

E) Dârun Nedve

 

Cevap: D