1. ‘Bakın, her kim benliğini samimi bir kul bilinciyle Allah’a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuş olur.’

Yukarıdaki ayette ‘sağlam kulp’ ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Melek           

B) Peygamber         

C) Kur’an           

D) Evliya             

E) Allah

 

 

Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresinde Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden biri değildir?

A) Zekat vermek

B) Namaz kılmak

C) Alçak gönüllü olmak

D) Sabırlı olmak

E) İyiliği emredip kötülükten sakındırmak

 

 

Cevap: A

 

4)   I. Vakiye

     II. Mücadile

    III. Mesani

    IV. Mania

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Mülk suresinin diğer adı değildir?

A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) III ve IV

E) II ve IV

 

Cevap: A

3. Aşağıdakilerden hangisi Nuh suresinde yer alan inkarcı kavmin taptığı putlardan biri değildir?

A) Süva               

B) Menat             

C) Nesr      

D) Vedd           

E) Yeuk

 

Cevap: B

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ‘F-t-n’ kökünün Arapçadaki anlamlarından biri değildir?

A) Yakmak

B) Bir şeyi sınamak

C) Korumak

D) Kötülüğü istemek

E) Bir şeyin kalbe çok hoş gelmesi

 

 

Cevap: C