1. 

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I - III - II - IV

B) II - III - I - IV

C) III - II - IV - I

D) IV - II - I - III

 

Cevap: D

2. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A) Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.

B) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.

C) Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.

D) Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.

 

Cevap: A

4. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması

B) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması

C) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması

D) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması

 

Cevap: C

3. Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kusmayı sağlamak

B) Hava yolunu açmak

C) Kalp masajı yapmak

D) Bilinci değerlendirmek

 

Cevap: B

5. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

             

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

 

Cevap: D