1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A) Trafikteki kaza sayısını azaltmak

B) Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak

C) İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak

D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

 

Cevap: D

2. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

A) Omurilik

B) Pankreas

C) Böbrekler

D) Akciğerler

 

Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

A) Dudakların morarması

B) Göz bebeklerinin küçülmesi

C) Göğüs hareketlerinin kaybolması

D) Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması

 

Cevap: B

3.

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış

B) I. yanlış, II. doğru

C) Her ikisi de doğru

D) Her ikisi de yanlış

 

Cevap: C

5. Baş ve omurga yaralanması olmayan,  bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

A)

 

B) 

C) 

D) 

 

Cevap: C