1. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

A) Kırıklara yerinde müdahale etmesi

B) Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi

C) Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması

D) Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması

 

Cevap: D

2. Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

A) Mide

B) Böbrek

C) Akciğer

D) Pankreas

 

Cevap: C

4. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

A) 10       -       1

B) 20       -       1

C) 30       -       2

D) 40       -       2

 

Cevap: C

3. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su kaybı

B) Oksijensizlik

C) Beslenme yetersizliği

D) Karbonmonoksit eksikliği

 

Cevap: B

5. 

I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.

III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

A) II - I - III

B) II - III - I

C) III - I - II

D) III - II - I

 

Cevap: B