1.

I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

 

Cevap: D

2. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

A) Hareket sistemi

B) Sindirim sistemi

C) Dolaşım sistemi

D) Boşaltım sistemi

 

Cevap: C

4. 

Resimde görülen ilk yardım uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

A) Uzuv kopması varsa

B) Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse

C) Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa

D) Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa

 

Cevap: B

3. 

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A) Yaralıyı değerlendirmenin

B) Trafik kazalarını azaltmanın

C) Sağlık personeli niteliği kazanmanın

D) İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın

 

Cevap: A

5. 

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.

II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

 

Cevap: A