1. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Mizaç

B) Beden dili

C) Trafik adabı

D) Konuşma üslubu

 

Cevap: C

2. Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

B) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması

C) Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması

D) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

 

Cevap: D

4. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A) Korkutmak veya şaşırtmak

B) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

 

Cevap: C

3. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A) Öfke

B) Sabır

C) İnatlaşma

D) Aşırı tepki

 

Cevap: B

5.

 I. Dikkatin dağılması

II. Kural ihlallerinin artması

III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

 

Cevap: B