16.Aşağıdakilerden hangisi Locke’un oyun hakkındaki görüşüdür?

A) Çocuğa verilecek ilk eğitim oyun şeklinde olmalıdır.

B) Oyun çocuğun işidir. Daha uygun bir iş bulamadığında oyun oynar.

C) Oyun, haz ve mutluluk veren, belirli bir sonuca varma amacı olmadan yapılan faaliyetlerdir.

D) Oyun önemli bir öğrenme aracıdır; disiplin ve düzen kazanmada da önemli rolü vardır.

E) Derslerin daha çekici olmasını istiyorsanız çocuğun oyun isteğinden faydalanınız.

 

 

Cevap: E

 

 

 

17.“Oyunlar, çocukların daha sonra ciddi olarak yapacakları şeylerin provası olmalıdır.” tanımını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristotales

B) Rousseau

C) Comenius

D) Ouantilianus

E) Montessori

 

Cevap:A

 

19.Çocuğun öz bakım becerilerini kazanması için en uygun oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evcilik

B) Saklambaç

C) Körebe

D) Trenim geliyor

E) Miki fare

 

Cevap: A

18.Filozof Karl Gross taraķndan geliştirilen “Yaşam için gerekli olan bilgi ve beceriler önce oyunda kazanılır. Bu nedenle oyun,çocuğun yaşam kurallarını öğrenmesinde ve yaşam için gerekli olan etkinlikleri yapmasında bir alıştırma rolü oynar.” kuramı aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Yaşama Hazırlık Kuramı

B) Gerginliği Giderme Kuramı

C) Dinlenme / Rahatlama Kuramı

D) Fazla Enerji Kuramı

E) Haz kuramı

 

Cevap: A

20.Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocuk üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) İnisiyatif kullanmayı öğretir.

B) Karar verme becerilerini geliştirir.

C) Kendine güvenini azaltır.

D) Cinsel rolünü kavratır.

E) Sosyal rolünü ve statüsünü keşfettirir.

 

Cevap: C

Alt Kategoriler