1. Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyat, dinin tanınmasına ve yayılmasına yardımcı olur.

B) Din, edebiyatın şekillendirdiği dil, ifade ve formlardan yararlanır.

C) Din, edebiyata kaynaklık eder.

D) Edebiyat dinin temel kaynağıdır.

E) Kutsal metinler dine ve edebiyata kaynaklık eder.

 

Cevap: D

2. Eski Türk dinini “toyunizm” adıyla nitelendirerek millî bir din tasavvur eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp

B) Fuad Köprülü

C) Tevfik Fikret

D) Namık Kemal

E) Abdulkadir İnan

 

Cevap: A

4. Şekil, konu ve ezgi özellikleri bakımından Türk halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuyuğ

B) Rubai

C) Koşma

D) Şarkı

E) Türkü

 

Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatı metinlerinin kaynaklarından biri değildir?

A) Koşma

B) Cönk

C) Hadis

D) Miraciye

E) Şehnâme

 

Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi istiâre çeşitlerinden biri değildir?

A) Mücmel

B) Mekniyye

C) Musarraha

D) Mürekkeb

E) Temsiliyye

 

Cevap: A