1. Kazakçanın, Karakalpakçanın ve Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuz Türkçesi

B) Kıpçak Türkçesi

C) Uygur Türkçesi

D) Sibirya Türkçesi

E) Bulgar Türkçesi 

 

Cevap: B

2. Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Türk dillerinin, başta Moğolca ve MançuTunguz dilleri olmak üzere Korece ve Japonca ile akraba olması

B) Adlarda cinsiyet ayrımının olmaması

C) Ünlü uyumunun olması

D) Cümledeki ögelerin özne-nesne-fiil dizilişinde olması

E) Yapı bakımından yüksek düzeyde önden eklemelilik özelliği göstermesi

 

Cevap: E

4. Belirli bir coğrafi bölgede konuşulan veya bu coğrafyaya özgü olan ve benzer dil bilimsel sistemlerle çevrili değişkeye ne ad verilir?

A) Jargon   B) İzole dil   C) Argo   D) Ana dili   E) Diyalekt

 

Cevap: E

3. Doğal sınırları, doğu-batı ekseninde, Çin’in batı bölgesinden Avrupa’nın en doğusuna; kuzey-güney ekseninde, İskandinavya ve Kuzey Buz Denizi’nden Güney Afrika’ya, Güney Asya’ya kadar uzanan dil ailesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin-Tibet Dilleri

B) Hint-Avrupa Dilleri

C) Altay Dilleri

D) Germen Dilleri

E) Hint-İran Dilleri

 

Cevap: B

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski yazılı belge niteliği taşımaktadır?

A) Orhun Kitabeleri

B) Göktürk Yazıtları

C) Kiş Tableti

D) Hitit Yazıtları

E) Esik Kurganı

 

Cevap: C