4. James Rosenau’ya göre küreselleşme tartışmaları içerisinde aşağıdakilerden hangisi birincil role sahiptir?

A) Teknoloji   B) Yaklaşım   C) Üretim   D) Bilgi   E) Hukuk

 

Cevap: A