8. I. Sistemde uzun süre kalınması

   II. Sistemin bir kısmına izinsiz girilmesi

  III. Tüm sistemin ele geçirilmesi

  IV. Sistemde bir süre kalınması

Yukarıdakilerden hangileri bilişim sistemine girmede suçun oluşabilmesi için gerekli olan temel eylemlerdir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) II ve IV

D) III ve IV

E) I, II ve III

 

Cevap: C

You have no rights to post comments