10. Bilişim suçları esas itibariyle aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

A) Türk Borçlar Kanunu

B) 1982 Anayasası

C) Türk Ticaret Kanunu

D) Türk Ceza Kanunu

E) Türk Medeni Kanunu

 

 

Cevap: D

You have no rights to post comments