15. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nin 2011 yılı Bilgi Toplumu İstatistikleri raporunda kamu hizmetlerinin sunumunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nin kullanımı ve daha etkin ve etkili kamu yönetimine ulaşma konusunda en önemli araçlardan biri olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) e-Ulaşım

B) e-Sağlık

C) e-Ticaret

D) e-Eğitim

E) e-Devlet

 

Cevap: E

You have no rights to post comments