12. Bilgi endüstrileri ve iletişimin giderek birbirine yakınlaşması sonucunda ortaya çıkan temel olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişilerin yakınlaşması

B) Kişilerin ilişkilerinde teknolojik anlamda gelişmeler sağlanması

C) Farklı yaşam biçimlerinin ortaya çıkması

D) Mesafelerin teknolojik anlamda ortadan kalkması

E) Teknoloji merkezli haberleşmenin iyileştirilmesi 

 

Cevap: D

You have no rights to post comments