19. İnteret ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?

A) İçerik Sağlayıcı

B) Hizmet Sağlayıcı

C) Erişim Sağlayıcı

D) Yer Sağlayıcı

E) Toplu Kullanım Sağlayıcı

 

 

Cevap: A

You have no rights to post comments