4. Hz. Muhammed’in Medine halkına okumayazma öğretmekle görevlendirdiği sahâbî kimdir?

A) Enes b.Malik   B) Abdullah b. Saîd   C) Ebu Hüreyre   D) Ubey b. Kaab   E) Abdullah b. Zübeyr

 

Cevap: B