12. Osmanlı mimari ekolü içinde merkezinde cami olan kuruluşa ne ad verilir?

A) Medrese   B) Kervansaray   C) Bedesten   D) Muvakkıthane   E) Külliye 

 

Cevap: E