18. İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahre’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şam   B) Mekke   C) Kudüs   D) Medine   E) Bağdat

 

Cevap: C