7. Kesin bilginin altında ilm-i tumanine ifade eden sünnet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mütevâtir   B) Zayıf   C) Meşhur   D) Ahad   E) Mürsel

 

Cevap: C

1. İslam hukukunun “ilahi iradeye dayalı” olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm kuralları değişmezdir.

B) Nassen veya delaleten vahye dayanır.

C) Sadece Kitap ve sünnette açıkça yer alan kurallara dayanır.

D) Teokratik bir hukuktur.

E) Kanonik bir hukuktur.

 

Cevap: B

3. Nasların akılla anlaşılabilir illetlere dayandığını ve insanların maslahatını gerçekleştirmeyi hedeflediğini düşünenler hangi isimle nitelendirilmektedirler?

A) Rey ehli

B) Hadis ehli

C) İçtihat ehli

D) Zahiriler

E) Hariciler

 

Cevap: A

2. İslam’ın Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmesi aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

A) İlgâ   B) Nesh   C) Tedvin   D) Islâh   E) İbkâ 

 

Cevap: E

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun kaynakları arasında yer alır?

A) Sünnet

B) İcmâ

C) Mürsel maslahat

D) Istıshab

E) İstihsan

 

Cevap: A