1. Fıkhın şer’i ameli konular ile ilgili hükümleri içerdiği dikkate alındığında aşağıdaki konulardan hangisi şer’i ameli kapsamındaki konulardan biri değildir?

A) Birine vekâlet verilmesi

B) Gasp edilen bir malın tazmin edilmesi

C) İmanın dil ile ikrarının şart olması

D) Cenaze namazının farz olması

E) Sütkız kardeş ile evlenmenin haram olması 

 

Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi sadece kurucu imamlar dönemine has bir özellik değildir?

A) Şahıs merkezli hukuki yapılanmaların ortaya çıkması

B) Fıkhın tedvin edilmesi

C) Usul-i fıkhın doğması

D) Farazi fıkhın doğması

E) İçtihada başvurulması

 

Cevap: E

4. Kur’an’da yer alan fıkhi hükümler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hukuki ayetler Kur’an’daki ayetlerin onda birinden daha azını oluşturmaktadır.

B) Şura örneğinde olduğu gibi bir kısmı genel prensipler şeklindedir.

C) Kur’an’da bütün fıkhi konulara ilişkin az-çok hukukî düzenlemeler yer almaktadır.

D) Riba örneğinde olduğu gibi bir kısmı özet hüküm şeklindedir.

E) Miras detaylı olarak incelenen konular arasında yer almaktadır.

 

Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye ait bir eser değildir?

A) el-Fıkhu’l-ekber

B) el-Fıkhu’l-ebsat

C) el-Âlim ve’l-müteallim

D) el-Mebsut

E) Risâle ilâ Osman el-Bettî

 

Cevap: D

5. Aşağıdakilerden hangisi bir ıskat ruhsatıdır?

A) Hasta olan kişinin oruç tutmaması

B) Yolcu birinin oruç tutmaması

C) Ölüm tehdidi altında olan birinin diliyle Allah’ı inkâr etmesi

D) Ölüm tehdidi altında olan birinin orucunu yemesi

E) Ölüm tehdidi altında olan birinin domuz eti yemesi

 

Cevap: E