5. Hz. Ali dışındaki üç halifenin hilafetini meşru kabul eden bu yüzden de Sünnilere daha yakın kabul edilen Şii mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmaili   B) Caferi   C) İsnaaşariyye   D) Zeydi   E) Nusayri 

 

Cevap: D