7. Sahabî sözleri sonrakiler açısından dört şekilde ortaya çıkabilir:

I. Sahabîlerin görüş birliği

II. Sahabîlerin görüş ayrılığı

III. Bir sahabînin, sahabe arasında biliniyor olmasına rağmen bir muhalefetle karşılaşmamış sözü

IV. Bir sahabînin sahabe döneminde yaygınlık kazanmayıp sonraki dönemlerde yaygınlık kazanan sözü

Yukarıdaki dört çeşitten hangileri tartışmasız kabul edilmektedir?

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) II, III ve IV

 

Cevap: A