8. Aşağıdakilerden hangisi vâcibin, miktarının belli olup olmaması açısından yapılan taksimidir?

A) Mutlak vâcib – mukayyed vâcib

B) Mukadder vâcib – gayr-i mukadder vâcib

C) Aynî vâcib – kifâî vâcib

D) Muayyen vâcib – müphem vâcib

E) Müvessâ vâcib – mudayyak vâcib 

 

Cevap: B