9. Aşağıdakilerden hangisi iki hak birleşmekle birlikte kul hakkının ağır bastığı fiillerden biridir?

A) Kazf suçuna verilen ceza (hadd-i kazf)

B) Haksız fiilin neden olduğu zararın tazmin edilmesini isteme

C) Kasten adam öldürene kısas uygulanması

D) Mûrisini öldüren vârisin, mirastan mahrum edilmesi

E) Fıtır sadakası

 

Cevap: C