1. Aşağıdaki âlimlerden hangisi “elfiyye” türü Hadis Usûlü kitabı yazmıştır?

A) İbn Hacer el-Askalânî

B) İbn Salâh

C) Nevevî

D) Zeynüddîn el-Irâkî

E) Zehebî 

 

Cevap: D