2. Aşağıdakilerden hangisinde aynı manaya gelen ama farklı kelimelerle nakledilmiş olan hadislerin, farklı zaman veya yerlerde söylenmiş olma ihtimali kuvvetlidir?

A) Hadislerini ezberden anlatan sahabilerin nakletmiş olması durumunda

B) Hadislerini yazmış olan sahabilerin nakletmiş olması durumunda

C) Farklı sahabilerin nakletmiş olması durumunda

D) Hadislerin senedsiz nakledilmiş olması durumunda

E) Hadislerin amellerin faziletleriyle ilgili olması durumunda  

 

Cevap: C