3. “Ricâl Mu’cemleri” şeklinde isimlendirilen kitaplar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hadisleri sahabe isimlerine göre gruplandıran kitaplar

B) Hadisleri ilk râvîlerine göre gruplandıran kitaplar

C) Hadisleri konularına göre gruplandıran kitaplar

D) Hadisleri son râvîsine göre gruplandıran kitaplar

E) Ravî biyografileri

 

Cevap: E