5. Vodvân kasabasında doğup ömrünün üçte birini Diyobend’de geçiren, el-Medresetü’l Emîniyye isimli bir okul açan ve Kadîyânîlik hareketine karşı mücadele veren âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu’l-Hasen es-Sindî

B) Muhammed Enver Şah Keşmîrî

C) Muhammed Abdülhayy el-Leknevî

D) Zafer Ahmed et-Tehânevî

E) Muhammed Mustafa el-A‘zamî

 

Cevap: B