18. Aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Ravinin tenkid edilmesindeki sebeplerin farklılığı

B) Seneddeki ravi düşmesinin az veya çok olması

C) Ravi eksikliğinin senedin değişik yerlerinde olması

D) Hadisin metnindeki kusurun onun sahihliğine zarar verme derecesi

E) Zayıf hadis terimlerinin âlimlere göre farklılık arzetmesi

 

Cevap: E

You have no rights to post comments