20. Sehiv secdesinden bahseden rivayetler aşağıdaki hangi tür hadise girer?

A) Âhâd hadis

B) Meşhur hadis

C) Ma‘nevî mütevâtir hadis

D) Azîz hadis

E) Fiilî hadis

 

Cevap: C