Devlet başkanlığının soya dayandığı devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oligarşi

B) Cumhuriyet

C) Teokrasi

D) Monarşi

 

Cevap: D

1961 Anayasası ''milliyetçilik'' yerine aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmıştır?

A) Milli Devlet

B) Mandater Devlet

C) Liberal Devlet

D) Karma Devlet

 

Cevap: A

Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından biri değildir?

A) Hak arama hürriyeti 

B) Zorla çalıştırılma yasağı

C) Çalışma ve sözleşme hürriyeti

D) Temel hak ve hürriyetlerin korunması

 

Cevap: C

Aşağıdakilerden hangisi pozitif statü haklarından biri değildir?

A) Ailenin korunması ve çocuk hakları

B) Sosyal güvenlik hakkı

C) Haberleşme hürriyeti

D) Konut hakkı

 

Cevap: C

Aşağıdaki kelimelerden hangisi özel ad değildir?

A) Sezen

B) Türk Dil Kurumu

C) Türkiye

D) Kitap

 

Cevap: D