VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi hangi yıllar arasını kapsar?

A) 1990 - 1994

B) 1996 - 2000

C) 2001 - 2005

D) 2007 - 2013

E) 2014 - 2018

 

Cevap: C

İki yabancı para biriminin ABD doları ile değişim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıpa

B) Cari Açık

C) Çapraz Kur

D) Broker

 

 

Cevap: C

Japon para birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ruble

B) Kron

C) Yen

D) Sterlin

 

 

Cevap: C

Ürün, hizmet veya mal satan kişi ya da kuruluşa ne ad verilir?

A) Leasing

B) Vendor

C) Lot

D) Kartel

 

 

Cevap: B

Aşağıdakilerden hangisi yapılan her işlem için alınan aracılık hizmet bedelidir?

A) Komisyon

B) Leasing

C) Emtia

D) Vendor

 

 

 

Cevap: A