En zehirli boşaltım maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amonyak

B) Üre 

C) Ürik Asit

D) Bikarbonat İyonu

 

Cevap: A

Sindirim sisteminin en geniş kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız

B) Yutak

C) Yemek borusu

D) Mide

 

Cevap: D

At nalı yengeçleri nasıl çoğalır?

 

Cevap: Yumurtlayarak

Kimyasal sindirim ile karbonhidratlar aşağıdakilerden hangisine dönüştürülür?

A) Yağ asidi

B) Gliserol

C) Monosakkarit

D) Amino asit

 

Cevap: C

15 Aralıkta hangi ay ortaya çıkar?

 

A) İlkdördün

B) Dolunay

C) Sondördün

D) Yeniay 

 

Cevap : A