Türkiye'de petrol ilk olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunmuştur?

A) Hayrabolu

B) Ovaakça

C) Kozlu

D) Raman Dağı

 

Cevap: D

Türkiye'de enerji tüketiminin en fazla ve en az olduğu bölgeler hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

A) Ege - İç Anadolu

B) İç Anadolu - Marmara

C) Marmara - Doğu Anadolu

D) Güneydoğu Anadolu - Ege

 

Cevap: C

Aşağıdaki merkezlerden hangisi kış turizm merkezlerinden biri değildir? 

A) Nevşehir - Ürgüp

B) Bursa - Uludağ

C) Kastamonu - Ilgaz

D) Erzurum - Palandöken

 

Cevap: A

Aşağıdaki limanlardan hangisine demir yolu ile ulaşılamaz?

A) İskenderun Limanı

B) Samsun Limanı

C) İstanbul Limanı

D) Sinop Limanı

 

Cevap: D

Dört coğrafik bölgeye sınırı olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzmir 

B) Muğla

C) Giresun

D) Bilecik

 

Cevap: D