Aşure aşağıdaki tarihlerden hangisinde başlar?

A) Kameri takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür.

B) Kameri takvime göre ramazan ayının sonudur.

C) Kameri takvime göre ramazan ayının ilk haftasıdır.

D) Kameri takvime göre ramazan ayının on beşinci günüdür.

 

Cevap:A